Digital Marketing Giảng dạy

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DIGITAL MARKETING

Bộ câu hỏi trắc nghiệm digital marketing được biên soạn nhằm mục tiêu hệ thống lại kiến thức theo dạng trắc nghiệm. Đây cũng là tài liệu bổ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập học phần Digital Marketing. Sinh viên đọc tài …

Giảng dạy Tài liệu học tập

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thực tập là cơ hội tốt để sinh viên học hỏi và tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế. Khi kết thúc kỳ thực tập, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp là một …

Digital Marketing Giảng dạy Tài liệu học tập Thương mại điện tử

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Trong quá trình học tập, sinh viên thường xuyên thực hiện đồ án môn học cho các học phần trong chương trình đào tạo. Vậy làm thế nào để hoàn thành đồ án mà đầy đủ nội dung và đúng quy chuẩn? Hướng dẫn viết …