CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CONTENT MARKETING

Câu hỏi trắc nghiệm Content Marketing được tác giả biên soạn nhằm mục tiêu hệ thống lại kiến thức của học phần theo dạng trắc nghiệm. Đây cũng là tài liệu bổ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập học phần Content Marketing …

BÀI TẬP NHÓM CHO HỌC PHẦN CONTENT MARKETING

Bài tập nhóm cho học phần content marketing là một hoạt động trong việc dạy và học. Trong học phần Content Marketing, sinh viên có hoạt động làm bài tập theo từng nhóm. Bài tập nhóm Content Marketing là đề tài để sinh viên học, làm …