CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử được tác giả biên soạn nhằm hệ thống lại kiến thức theo dạng trắc nghiệm. Đây cũng là tài liệu bổ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập học phần Thương Mại Điện tử. …

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Trong quá trình học tập, sinh viên thường xuyên thực hiện đồ án môn học cho các học phần trong chương trình đào tạo. Vậy làm thế nào để hoàn thành đồ án mà đầy đủ nội dung và đúng quy chuẩn? Hướng dẫn viết …

Thương mại điện tử

ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Trong học phần thương mại điện tử, sinh viên có hoạt động thuyết trình theo từng nhóm. Đề tài thuyết trình thương mại điện tử là đề tài để SV học, nghiên cứu thêm kiến thức bổ trợ, chuyên sâu của học phần qua hoạt …