Digital Marketing Giảng dạy Tài liệu học tập Thương mại điện tử

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Trong quá trình học tập, sinh viên thường xuyên thực hiện đồ án môn học cho các học phần trong chương trình đào tạo. Vậy làm thế nào để hoàn thành đồ án mà đầy đủ nội dung và đúng quy chuẩn? Hướng dẫn viết đồ án môn học là bộ quy chuẩn hướng dẫn cho sinh viên các quy tắc để viết đồ án theo đúng quy chuẩn khoa học.

 

MỤC ĐÍCH CỦA ĐỒ ÁN MÔN HỌC

– Củng cố lý thuyết đã học trong học phần và nghiên cứu chuyên sâu thêm các đề tài cung cấp.

– Giúp sinh viên phát triển tư duy phân tích và giải quyết các vấn đề đã được học trong học phần cũng như kiến thức trong thực tiễn .

– Phát huy kỹ năng làm việc theo nhóm.

– Rèn luyện kỹ năng viết tiểu luận và thiết kế slide thuyết trình bằng PowerPoint hoặc các ứng dụng có chức năng tương đương.

– Rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói chuyện trước đám đông

YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN

– Sinh viên làm việc theo nhóm.

– Nội dung đề tài phù hợp với kiến thức học phần và kiến thức thực tế.

–  Đề tài đảm bảo tính Logic và khoa học.

– Thực hiện đúng tiến độ yêu cầu.

– Phân công công việc rõ ràng.

– Trình bày đúng hình thức, thể thức văn bản được hướng dẫn theo chuẩn khoa học.

Hướng dẫn viết đồ án môn học là bộ học liệu cho đồ án môn học, đề tài thuyết trình…

Sinh viên sử dụng cho báo cáo thực tập tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp…

 

Hướng dẫn viết đồ án môn học

 

3. LINK DOWNLOAD FILE HƯỚNG DẪN VÀ CÁC BIỂU MẪU

Sinh viên Download file hướng dẫn đầy đủ

Tại đây

 

Sinh viên Download file mẫu Trang bìa

Tại đây

 

Sinh viên Download file mẫu bảng phân công công việc

Tại đây

 

 

 

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *