Giảng dạy Tài liệu học tập Truy cập bổ sung

LẬP DANH SÁCH NHÓM THUYẾT TRÌNH

Lập danh sách nhóm thuyết trình là một việc làm thường xuyên cho hoạt động làm việc theo nhóm của sinh viên. Ghi nhận lại danh sách nhóm chính xác, cụ thể cũng là việc được yêu cầu thực hiện. Tùy yêu cầu của từng giảng viên mà danh sách nhóm sẽ có mẫu khác nhau.

Hoạt động ghi nhận danh sách nhóm thuyết trình, Tôi thường thực hiện ở buổi học đầu tiên. Sau khi thông tin các nội quy, quy định thì sẽ triển khai lập nhóm thuyết trình. Sinh viên có thời gian khoảng 10-20 phút làm việc nhóm với nhau. Sau thời gian này, sinh viên hoàn thành danh sách nhóm và nộp lại cho giảng viên.

Sinh viên thực hiện lập danh sách nhóm trong thời gian quy định theo mẫu sau:

 

Biểu mẫu danh sách nhóm thuyết trình

 

 

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *