CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DIGITAL MARKETING

Bộ câu hỏi trắc nghiệm digital marketing được biên soạn nhằm mục tiêu hệ thống lại kiến thức theo dạng trắc nghiệm. Đây cũng là tài liệu bổ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập học phần Digital Marketing. Sinh viên đọc tài …

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Trong quá trình học tập, sinh viên thường xuyên thực hiện đồ án môn học cho các học phần trong chương trình đào tạo. Vậy làm thế nào để hoàn thành đồ án mà đầy đủ nội dung và đúng quy chuẩn? Hướng dẫn viết …

ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH HỌC PHẦN DIGITAL MARKETING

Sinh viên thực hiện đề tài thuyết trình cho học phần Digital marketing theo danh sách như sau:  Theo kiến thức bạn có được, bạn hãy trình bày thực trạng Digital Marketing ở Việt Nam. Trình bày SEO (Search Engine Optimization – Tối ưu công …