CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CONTENT MARKETING

Câu hỏi trắc nghiệm Content Marketing được tác giả biên soạn nhằm mục tiêu hệ thống lại kiến thức của học phần theo dạng trắc nghiệm. Đây cũng là tài liệu bổ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập học phần Content Marketing …

BÀI TẬP NHÓM CHO HỌC PHẦN CONTENT MARKETING

Bài tập nhóm cho học phần content marketing là một hoạt động trong việc dạy và học. Trong học phần Content Marketing, sinh viên có hoạt động làm bài tập theo từng nhóm. Bài tập nhóm Content Marketing là đề tài để sinh viên học, làm …

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử được tác giả biên soạn nhằm hệ thống lại kiến thức theo dạng trắc nghiệm. Đây cũng là tài liệu bổ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập học phần Thương Mại Điện tử. …

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DIGITAL MARKETING

Bộ câu hỏi trắc nghiệm digital marketing được biên soạn nhằm mục tiêu hệ thống lại kiến thức theo dạng trắc nghiệm. Đây cũng là tài liệu bổ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập học phần Digital Marketing. Sinh viên đọc tài …

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thực tập là cơ hội tốt để sinh viên học hỏi và tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế. Khi kết thúc kỳ thực tập, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp là một …

LẬP DANH SÁCH NHÓM THUYẾT TRÌNH

Lập danh sách nhóm thuyết trình là một việc làm thường xuyên cho hoạt động làm việc theo nhóm của sinh viên. Ghi nhận lại danh sách nhóm chính xác, cụ thể cũng là việc được yêu cầu thực hiện. Tùy yêu cầu của từng …

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Trong quá trình học tập, sinh viên thường xuyên thực hiện đồ án môn học cho các học phần trong chương trình đào tạo. Vậy làm thế nào để hoàn thành đồ án mà đầy đủ nội dung và đúng quy chuẩn? Hướng dẫn viết …

Thương mại điện tử

ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Trong học phần thương mại điện tử, sinh viên có hoạt động thuyết trình theo từng nhóm. Đề tài thuyết trình thương mại điện tử là đề tài để SV học, nghiên cứu thêm kiến thức bổ trợ, chuyên sâu của học phần qua hoạt …

ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH HỌC PHẦN DIGITAL MARKETING

Sinh viên thực hiện đề tài thuyết trình cho học phần Digital marketing theo danh sách như sau:  Theo kiến thức bạn có được, bạn hãy trình bày thực trạng Digital Marketing ở Việt Nam. Trình bày SEO (Search Engine Optimization – Tối ưu công …