CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CONTENT MARKETING

Câu hỏi trắc nghiệm Content Marketing được tác giả biên soạn nhằm mục tiêu hệ thống lại kiến thức của học phần theo dạng trắc nghiệm. Đây cũng là tài liệu bổ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập học phần Content Marketing …

BÀI TẬP NHÓM CHO HỌC PHẦN CONTENT MARKETING

Bài tập nhóm cho học phần content marketing là một hoạt động trong việc dạy và học. Trong học phần Content Marketing, sinh viên có hoạt động làm bài tập theo từng nhóm. Bài tập nhóm Content Marketing là đề tài để sinh viên học, làm …

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thương mại điện tử được tác giả biên soạn nhằm hệ thống lại kiến thức theo dạng trắc nghiệm. Đây cũng là tài liệu bổ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập học phần Thương Mại Điện tử. …

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DIGITAL MARKETING

Bộ câu hỏi trắc nghiệm digital marketing được biên soạn nhằm mục tiêu hệ thống lại kiến thức theo dạng trắc nghiệm. Đây cũng là tài liệu bổ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập học phần Digital Marketing. Sinh viên đọc tài …

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Thực tập là cơ hội tốt để sinh viên học hỏi và tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế. Khi kết thúc kỳ thực tập, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp là một …